Kasutame küpsiseid, et teha veebilehe külastus teile meeldivamaks. Seda veebilehte kasutades nõustute sellega. Lisainfo on saadaval veebilehel vajutades rohkem infot nupule.

TAGASTAMISPOLIITIKA

Nende tagastamise tingimustega määratakse kindlaks järgmiste poolte õigused, kohustused ja vastutus: isik, kes ostab kaupu veebipoe www.superbox.ee kaudu (edaspidi: ostja), ja UAB Superbox (edaspidi: müüja), juhul kui ostja esitab nõude ostetud kaupade tagastamiseks veebipoodi.

1. ILMA DEFEKTITA KAUPADE TAGASTAMINE

1.1. Kui ostja sõlmib müügilepingu (edaspidi: leping) ainult sidevahendite teel (kaugleping) ning ei saa seetõttu enne lepingu sõlmimist kaupu üle vaadata ja teenuste olemust hinnata, on tal õigus lepingust taganeda, teatades sellest müüjale 14 päeva jooksul alates kaupade kättesaamise hetkest.

1.2. Ostja võib ostetud ilma defektita kaubad tagastada 14 päeva jooksul juhul, kui:

  • tagastatav toode on korralikult originaalpakendis;
  • toode on kasutamata ja terviklik;
  • toode ei ole kaotanud oma kaubandusliku välimust;
  • tagastatud toode on sisuliselt tervik.

1.3. Ilma defektita kaupu ei saa tagastada juhul, kui:

  • need kaubad on toodetud vastavalt ostja individuaaltellimusele või nähtavalt ostja jaoks kohandatud või neid kaupu ei saa nende olemuse tõttu pärast ostjale kohaletoimetamist enam tagastada, sest need on kaotanud oma kaubanduslikud omadused;
  • muud juhud, kus lepingut ei saa vastavalt Leedu Vabariigi seadustele lõpetada.

1.4. Ilma defektita kaupade tagastamise korral vastutab ostja:

  • kaupade pakendamise eest;
  • kaupade tagastamiskulude ja kohaletoimetamise eest aadressile Raudondvario pl. 150, Kaunas. Tagastada saab ainult voltimata pakendeid.

1.5. Ostja nõue asendada ostetud mänguasjad ja mängud sarmaste kaupadega või tagastada makstud raha, vastavalt tsiviilkoodeksi artiklis 6.362 täpsustatud põhjustele, rahuldatakse vaid juhul, kui müüja on sellega nõus.

1.6. Ilma defektita kaupade tagastamisel tuginetakse Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksile ja Leedu Vabariigi valitsuse määrusele jaekaubanduse eeskirjade heakskiitmise kohta (2014-07-22) ja jaekaubanduse eeskirjadele.

2. ILMA DEFEKTITA KAUPADE TAGASTAMISE PROTSESS

2.1. Enne e-poest ostetud ilma defektita kauba tagastamist peab ostja esitama vabas vormis kirjaliku päringu, milles on ära toodud tellimuse andmed: tellimuse number, kuupäev, toode, hind, kohaletoimetamiise kuupäev. Päringus tuleb ära näidata ka pangakonto, kuhu raha tagastatakse. Saatke päring aadressile: shop@superbox.ee

2.2. Ostja pakib kaubad turvaliselt ja kindlustab nende kohaletoimetamise müüjale oma kuludega. Müüja tagastab ilma defektita kaupade eest raha ainult juhul, kui ta saab kaubad ostjalt tagasi ja nõustub, et kaubad vastavad Superboxi tagastamiseeskirjade punktis 1.2 toodud nõuetele.

2.3. Kui ostu hetkel kohaldati ostjale täiendavat soodustust ja ostja tagastab vaid osa tellimusega ostetud kaupadest, võib müüja soodustuse summa tagastatavast summast maha arvestada.

3. DEFEKTIGA KAUPADE TAGASTAMINE

3.1. Kui kaupade tagastamise põhjus on defektid või halb kvaliteet, asendab müüja halva kvaliteediga kaubad kvaliteetsete kaupadega või tagastab kaupade eest tasutud raha, kui müüja nõustub, et kaupade halb kvaliteet on tingitud müüjast, st ostja ei ole kaupu rikkunud, kahjustanud jms.

3.2. Müüja ei vastuta kaupade eest, mis on saanud kahjustada, moondunud või muul viisil kasutuskõlbmatuks muutunud või oma esteetilise välimuse kaotanud, kui see tuleneb sobimatutest hoiutingimustest (nt liigne või madal õhuniiskus või sobimatu temperatuur).

3.3. Defektiga kaupade tagastamisel ja muudel juhtudel tuginetakse Leedu Vabariigi tsiviilkoodeksile ja Leedu Vabariigi valitsuse määrusele jaekaubanduse eeskirjade heakskiitmise kohta (2014-07-22) ja jaekaubanduse eeskirjadele.

4. DEFEKTIGA KAUPADE TAGASTAMISE PROTSESS

4.1. Enne e-poest ostetud defektiga kauba tagastamist peab ostja esitama vabas vormis kirjaliku päringu, milles on ära toodud tellimuse andmed: tellimuse number, kuupäev, toode, hind, kohaletoimetamiise kuupäev. Päringus tuleb ära näidata ka pangakonto, kuhu raha tagastatakse. Saatke päring aadressile: shop@superbox.ee. Nõude kiiremaks lahendamises palume teil lisada ka fotod ja defektide kirjelduse, juhul kui kaubad on defektiga või nende pakend on saanud kahjustada.

4.2. Pärast müüjalt kinnituse saamist pakib ostja kaubad turvaliselt ja teavitab sellest müüjat. Müüja tagastab defektiga kaupade eest raha või asendab need kvaliteetsete kaupadega vaid juhul, kui müüja saab defektiga kaubad kätte ja veendub, et kaubad ei ole saanud kahjustada ostja tegevuse tõttu.

4.3. Kui ostu hetkel kohaldati ostjale täiendavat soodustust ja ostja tagastab vaid osa tellimusega ostetud kaupadest, võib müüja soodustuse summa tagastatavast summast maha arvestada.

Küsimuste korral helistage +370 666 98166 või saatke e-kiri aadressile help@superbox.ee