Kasutame küpsiseid, et teha veebilehe külastus teile meeldivamaks. Seda veebilehte kasutades nõustute sellega. Lisainfo on saadaval veebilehel vajutades rohkem infot nupule.

PRIVAATSUSPOLIITIKA

1. ÜLDTINGIMUSED

1.1. Nende privaatsustingimustega sätestatakse peamised põhimõtted ja toimingud, mille kohaselt me töötleme ostjate isikuandmeid veebilehel www.superbox.ee

1.2. Me töötleme ostjate isikuandmeid, mille nad esitavad veebilehel, vastavalt järgmistele tingimustele: Leedu Vabariigi isikuandmete õiguste kaitse seadusega kehtestatud nõuded ning muud Leedu Vabariigi õigusaktid, millega käsitletakse selliste andmete töötlemist ja kaitset.

2. ISIKUANDMETE KOGUMINE, KASUTAMINE, MUUTMINE JA SÄILITAMINE

2.1. Me kogume ja töötleme oma e-poe külastajate ja klientide andmeid vastavalt Euroopa parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusele (EL) 2016/679 füüsiliste isikute andmete töötlemise kaitse kohta ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning vastavalt direktiivile 95746/EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus), Leedu Vabariigi seadusele isikuandmete seadusliku kaitse kohta, Leedu Vabariigi elektroonilise side seadusele ja muudele andmekaitse alastele õigusaktidele. Rohkem teavet isikuandmete kaitse üldmääruse kohta.

2.2. Me kogume ja kasutame teie isikuandmeid (täisnimi, aadress, telefoninumber, e-posti aadress, IP-aadress ja e-poe registreerimisvormis täpsustatud muu teave), et töödelda teie esitatud tellimusi kaupade ja/või teenuste saamiseks.

2.3. Teie tellimuste võimalikult tulemuslikult ja täpselt töötlemiseks on meil vaja teie täpseid andmeid. Seega küsime teilt e-poes olevas registreerimisvormis teie täpseid andmeid ja palume, et neid muudatuste korral uuendaksite.

2.4. Me ei edasta oma registreeritud külastajate ja klientide andmeid mingil juhul kolmandatele isikutele ja kogu selline teave on täiesti konfidentsiaalne. Võime sellist teavet avaldada vaid Leedu Vabariigi seadustega ettenähtud juhtudel.

2.5. Me ei vastuta teie isikuandmete töötlemise eest kolmandate poolte veebilehtede kaudu. Me ei vastuta kolmanda poole veebilehtede tavade eest eraelu puutumatuse osas, ka juhul, kui te lähete sellistele veebilehtedele läbi meie veebipoe või tulete meie veebipoodi selliste veebilehtede kaudu.

2.6. Isikuandmeid töödeldakse turvalisel viisil, mis kaitsevad andmeid ebaseadusliku hävitamise, avaldamise ja muude ebaseaduslike tegevuste eest.

2.7. Me võime kasutada teie muid andmeid kui isikuandmed (st teie ostetud kaupadega seonduvaid andmeid) statistilistel eesmärkidel. Sellised statistilised andmed ei võimalda külastajat otseselt ega kaudselt tuvastada. Jätame endale õiguse statistilisi andmeid kolmandale poolele edastada.

2.8. Kui nõustute meie uudiskirja tellimisega, saadame teie e-posti aadressile teavet kaupade, soodustuste, pakkumiste, kampaaniate, uudiste, uuringute jms kohta. Kogutud teavet kasutatakse ainult uudiskirja saatmiseks.

3. KÜPSISED

3.1. Et ettevõte saaks oma e-poes pakkuda kliendile täielikke teenuseid, salvestatakse kliendi nõusolekul tema arvutisse (seadmesse) teave küpsiste kohta, mida kasutatakse kliendi tuvastamiseks eelneva e-poe külastajana, et koguda e-poe kasutamise statistikat ja teavet ostuorvi kohta.

3.2. Klient võib igal ajal vaadata, millised küpsised on salvestatud, ja võib kustutada mõned või kõik salvestatud küpsised.

3.3. Kliendil on õigus keelduda küpsiste salvestamisest ja kasutamisest oma arvutis (seadmes), kuid sel juhul ei pruugi mõned e-poe funktsioonid kliendile kättesaadavad olla.

3.4. Rohkem teavet küpsiste kohta, näiteks kuidas me neid haldame või kustutame, saate veebilehelt www.allaboutcookies.org ning lugege ka riigi isikuandmete asutuse soovitusi.

Küsimuste korral helistage +370 666 98166 või saatke e-kiri aadressile help@superbox.ee